لزوم پایش به‌موقع عوامل خسارت‌زا

لزوم پایش به‌موقع عوامل خسارت‌زا

مهر: مریم جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به افزایش سطوح مبارزه با عوامل خسارت زا در سال زراعی اخیر گفت: آمارهای مبارزه و وضعیت کنترل عوامل خسارت‌زا بر اساس گزارشات استانی و بازدیدهای میدانی نشان دهنده تلاش مضاعف نسبت به سنوات گذشته است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌های مدیریت عوامل خسارت زا با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور و مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی بروز شده بر مدیریت عوامل خسارت‌زا بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حفظ نباتات تاکید کرد.

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: مدیران استانی با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و تولید محتوا برای انجام مبارزات به موقع اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهند.

همچنین در پایان مقرر شد ضمن پایش به موقع عوامل خسارت زا و بازدیدهای مستمر میدانی گزارش‌های سطوح مبارزه با عوامل خسارت‌زا گندم و کلزا به موقع ارسال شود.