همکاری در تدوین سند توسعه دریامحور در دستور کار سال ۱۴۰۳

همکاری در تدوین سند توسعه دریامحور در دستور کار سال ۱۴۰۳

مهر: محمود بهمنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به مهمترین دستاوردهای این مؤسسه در سال گذشته گفت: رویکرد تولید و انتقال دانش و یا ترویج یافته‌های علمی ایجاد تشکل‌های تصمیم ساز در حوزه تحقیقات شیلات با دعوت از نخبگان و صاحب نظران ایجاد زمینه ارتباطات بین‌المللی به منظور تقویت همکاری‌های مشترک حمایت از پروژه‌های مشترک با مؤسسات تحقیقاتی آموزشی دانشگاه‌ها شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی از جمله برنامه‌های این مؤسسه بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته از محصول پروبیوتیک بومی که با تلاش محققان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محقق شده بود رونمایی شد.

بهمنی تجربه موفق تولید محصول و تعاملات با شرکت دانش بنیان را به عنوان بخشی از سیاست‌های کارآمد توسعه پایدار صنعت پرورش آبزیان در کشور دانست و افزود: دستیابی به دانش فنی تولید انبوه پروبیوتیک باسیلوس والیسمورتیس آی اس ۰۳ ( Bacillus vallismortis IS۰۳) گامی مهم در جهت بهبود کیفیت آب مزارع پرورش میگو و مؤثر در عملکرد و راندمان اقتصادی تولید میگوی سفید غربی است.

به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور این محصول دارای سازگاری کامل با شرایط اکولوژیک بوده و برای بهبود کیفیت آب مزارع پرورش و به ویژه مراکز تکثیر میگو در شمال و جنوب کشور قابل استفاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از محصول پروبیوتیک بومی در دهه مبارک فجر سال گذشته افزود: محصول پروبیوتیک بومی برای نخستین بار با نام تک سل پلاس در صنعت پرورش میگو با تلاش محققان ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس تولید شد.

وی همچنین از دستیابی به دانش فنی تولید نشا ماکروجلبک‌های ulva fasciata و ulva rigida خبر داد و گفت: پروژه دستیابی به دانش فنی تولید نشا ماکروجلبک‌های ulva fasciata و ulva rigida به منظور ایجاد نرسری انجام شده است.

وی با اشاره به وجود ۳۰۹ گونه ماکروجلبک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان گفت: جلبک سبز اولوا در تمام طول سال در شرایط آزمایشگاهی قابل بهره برداری بوده و می‌توان نشا سالم را از این گونه تولید کرد؛ در مرحله بعدی تجاری سازی و ترویج این یافته است که می‌توانیم به انتقال دانش فنی و ترویج در فاز نیمه صنعتی و صنعتی نائل شویم.

بهمنی با اشاره به برنامه‌های پیش رو مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال ۱۴۰۳ یادآور شد: همکاری با سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی کشور برای انجام پروژه‌های مشترک ملی انجام برنامه عملیاتی ۴ ساله مؤسسه همکاری در تدوین سند توسعه دریا محور توسعه زیر بخش شیلات ارزیابی و ارزشیابی دقیق واحدهای پژوهشی بر اساس برنامه عملیاتی در حال برنامه‌ریزی است.