پرداخت مطالبات جاری نیروگاه‌های برق به روز شد

پرداخت مطالبات جاری نیروگاه‌های برق به روز شد

مهر: حمیدرضا باقری اظهار کرد: با توجه به نتایج و بازخورد مناسب دریافت شده از اجرای مکانیزه کردن فرآیند آرایش تولید بازار برق معاونت بازار برق قصد دارد در سال آتی این شیوه را در صدور صورتحساب‌های بازار برق نیز پیاده سازی کند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: در نتیجه پیاده سازی این روش ضمن اجرای تمام مصوبات جاری هیأت تنظیم بازار برق اطمینان کامل برای همه بازیگران بازار برق و نهادهای نظارتی از اجرای امن و بدون خطای تمامی فرآیندهای بازار برق در فضای رقابتی از ابتدا تا انتها حاصل می‌شود.

باقری از به روز شدن پرداخت مطالبات جاری نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: با اصلاح روابط مالی صنعت برق انتظار می‌رود پرداخت مطالبات جاری نیروگاه‌ها تا حد ممکن به روز شده و از انباشت بدهی‌های صنعت برق به تولید کنندگان برق جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در زمینه جلب مشارکت نیروگاههای صنایع نیز تلاش می‌شود تا با پیشنهاد مقررات مورد نیاز به وزارت نیرو و اخذ اطلاعات مولدهای مستقر در حوزه مشترکین و انعقاد قرارداد با نیروگاههای جدید صنایع مشارکت بیشتر این گروه از نیروگاه‌ها برای تولید در ایام اوج بار سال ١۴٠٣ جلب شود.

بر اساس اعلام توانیر باقری همچنین توسعه معاملات بورس از سطح یک مگاوات به بالا تا سطوح مشترکین خانگی و تجاری کوچک به واسطه شرکت‌های توزیع و خرده فروشان پس از اصلاح روابط مالی صنعت برق را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای این معاونت برای سال جاری اعلام کرد.