تامین مالی ۲.۶ همتی شرکت‌های کوچک از بازار سهام در ۱۴۰۲

تامین مالی ۲.۶ همتی شرکت‌های کوچک از بازار سهام در ۱۴۰۲

مهر: طبق آمار موجود تأمین مالی دولتی از طریق صکوک تا بهمن ماه ۱۴۰۲ رقمی حدود ۲۰۸ همت بود انتشار این اوراق برای شهرداری‌ها پنج همت و شرکت‌ها ۵۲ همت بوده است.

۵۳ درصد از این رقم اوراق منتشر شده متعلق به اوراق مرابحه ۲۸ درصد اوراق اجازه ۱۲ درصد اوراق سلف و هفت درصد مربوط به اوراق گام بوده است.

از ۲۰۸ همت اوراقی که برای دولت منتشر شد ۵۹ درصد مربوط به اوراق مرابحه عام و ۴۱ درصد هم متعلق به اسناد خرانه اسلامی بوده است.

مجموع انتشار اوراق صکوک اجازه و مرابحه ۸۱ درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که اکثر انتشار اوراق‌ها در بخش خصوصی مربوط به اوراق اجاره و مرابحه بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۶۲۴ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق کرادفاندینگ‌ها انجام شد که این رقم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید که این عدد نشان دهنده رشد ۳۲۳ درصدی تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ بوده است.

به ترتیب صنایعی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات با رقم ۵۰۵ میلیارد تومان محصولات شیمیایی با عدد ۳۴۸ میلیارد تومان محصولات دارویی با رقم ۲۲۸ میلیارد تومان عمده فروشی با ۲۶۰ میلیارد تومان و خودرو و ساخت قطعات با ۲۱۸ میلیارد تومان بیشترین جذب سرمایه را از روش تأمین مالی جمعی داشتند.