نیازمند توجه جدی به منابع آبی هستیم

نیازمند توجه جدی به منابع آبی هستیم

مهر: به نقل از آب منطقه‌ای تهران بهزادپارسا به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی آب اظهار کرد: در جهان کنونی از آب به عنوان عاملی برای همکاری یا تنش یاد می‌شود که بسته به رویکردها در قبال این موضوع می‌تواند گاهی سرنوشت ملت‌ها را به هم پیوند بزند یا راه آنها را به کلی از هم جدا سازد. خاصیت ذاتی آب و نقش آن در زندگی بشر تمایل به زندگی بخشیدن و ایجاد صلح و دوستی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در مناطق خشک جهان از جمله ایران آب منبع حیاتی به شمار می‌رود و در ردیف سایر منابع استراتژیک قرار می‌گیرد گفت: دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای امنیت انسانی و توسعه پایدار ضروری است و این توسعه در گرو بهره مندی از منابع آبی و افزایش میزان مصرف آن در حوزه‌های گوناگون است واگر آب به اندازه کافی وجود نداشته باشد زمینه برای بروز تنش فراهم می‌شود. مدیریت ناکارآمد منابع آبی مشترک می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی افزایش آسیب‌پذیری بخش‌های اجتماعی زیست‌محیطی و اقتصادی و درنهایت تضعیف امنیت انسانی شود.

پارسا تاکید کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران با استفاده از پروژه‌های مهم تأمین آب و روش‌های نوین تاکنون توانسته است مانع از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر شده و همچنین با همیاری نهادهای متولی بهره برداران و سایر ذینفعان؛ زمینه مشارکت در مدیریت منابع آب را فراهم آورده که نشان از گسترش صلح و دوستی بر سر منابع آب در این استان است.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی آب اظهار کرد: امیدوارم که با همیاری مسؤولین و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همه هموطنان بتوانیم با مدیریت مصرف سهم بزرگی در حفاظت از منابع آبی و بالطبع افزایش صلح و دوستی در میهن عزیزمان ایران داشته و برای پاسداشت این منابع ارزشمند گام‌های مؤثری برداریم.