هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت مردم

هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت مردم

مهر: داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: در سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم محور اصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. به گفته منظور سازمان برنامه همگام با سایر دستگاه های اجرایی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه رشد اقتصادی ۸٪ را محقق کند.