آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای توزیع کود فصل کشت جدید

آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای توزیع کود فصل کشت جدید

مهر: حمید رسولی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بیان آخرین دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال ۱۴۰۲ برای ذخیره‌سازی مناسب انواع کودهای پایه کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت پرداخت و گفت: در حال حاضر در حوزه ذخایر کودهای یارانه‌ای دارای ذخایر مناسبی هستیم همچنین با تولیدکنندگان داخلی و فروشندگان بین‌المللی قراردادهایی را برای تأمین کودهای مورد نیاز کشت بهاره منعقد کرده‌ایم که خوشبختانه دو محموله بزرگ وارداتی در هفته گذشته وارد کشور شد و محموله سوم نیز که در حوزه کودهای فسفاته است به زودی وارد کشور می‌شود.

وی افزود: قراردادهای بسیار خوبی با تولیدکنندگان داخلی کود نیز داریم که با توجه به حجم بسیار مناسب تولیدات داخل طبق برنامه از پیش تعیین شده تا قبل از پایان سال جاری این مقادیر را تحویل خواهیم گرفت و برای کشت بهاره با ذخیره بسیار خوبی در این مقطع حساس در ابتدای سال آینده وارد خواهیم شد.

رسولی در خصوص تأمین منابع کشت قراردادی و وضعیت این کشت در سطح کشور گفت: ما تاکنون تعهدات مربوط به کشت قراردادی خود را به صورت کامل انجام داده‌ایم و در مرحله اجرا ۱۰۰ درصد برنامه ابلاغی ما که شامل ۴ برنامه کشت قراردادی در دو سال اخیر بود انجام شده است.

به گفته وی نکته قابل توجه این که در زمینه فعالیت‌های شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی با وجود همه محدودیت‌های ریالی و ارزی و حتی قطع خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی به علت برودت هوا در سال جاری حتی یک مورد بحران یا کمبود کود را در کل کشور گزارش نداریم و در حوزه کودهای کشاورزی و سموم و بذوری که تأمین آنها در تکلیف دولت است تاکنون حتی یک مورد در سال جاری گزارش کمبود نداشته‌ایم.

گفتنی است؛ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که به عنوان نخستین و بزرگترین زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در ایران وظیفه بسیار مهم تهیه تأمین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی شامل کودهای یارانه‌ای سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد.