تداوم تولید پژو پارس در بهار ۱۴۰۳

تداوم تولید پژو پارس در بهار ۱۴۰۳

مهر: براساس اطلاعات رسیده به ایران‌خودرو امکان تولید خودرو پارس در بهار سال آینده فراهم شده و بر همین اساس به زودی متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه براساس اولویت‌های اعلامی این سامانه فراخوان شده و ثبت نام از آنان انجام خواهد شد.

بر همین اساس؛ با مساعدت به عمل آمده ایران خودرو قطعات لازم برای تولید این محصول را سفارش‌گذاری کرده و به ادامه تولید با تمام ظرفیت ممکن خطوط اقدام خواهد کرد.