مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

مهر: به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای محمدرضا قدسی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛ امید است با استعانت از خداوند متعال و با هماهنگی و تعامل معاونین محترم وزیر رؤسا و مدیران سازمان‌ها مؤسسات و شرکت‌های تابعه و استفاده از ظرفیت‌های همکاران آن دفتر در انجام وظابیف محوله موفق و موید باشید.