برنامه اروپا برای کمک ۶ میلیارد یورویی به اوکراین

برنامه اروپا برای کمک ۶ میلیارد یورویی به اوکراین

مهر: به نقل از تاس والدیس دومبرووسکیس معاون رئیس کمسیون اروپایی در سفر خود به اوکراین از برنامه این کمیسیون برای کمک ۶ میلیارد یورویی به کی‌یف خبر داد.

گفته می‌شود ۴.۵ میلیارد یورو از این کمک در ماه مارس و ۱.۵ میلیارد یوروی دیگر نیز در ماه آوریل به اوکراین ارسال خواهد شد.

البته اتحادیه اروپا قصد دارد در برنامه جامع خود تا سال ۲۰۲۷ معادل ۵۰ میلیارد یورو به اوکراین کمک مالی داشته باشد.

این مقام اروپایی تاکید کرد: نحوه تخصیص کمک مالی اروپا به اوکراین بستگی به نحوه اجرای برنامه اتحادیه اروپا برای این کشور دارد که قرار است جزئیات آن در مذاکره با دولت اوکراین تعیین شود. اروپا به دنبال اجرای سریع برخی اصلاحات مد نظر خود در اوکراین است.

یک دیپلمات اروپایی پیشتر گفته بود که تخصیص ۴.۵ میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا به اوکراین بخشی از برنامه این اتحادیه برای کمک ۱.۵ میلیارد یورویی ماهانه به کی‌یف در سال ۲۰۲۴ است.