روند یکی در میان بورس ادامه دارد؛ ریزش ۶۴۸۹ واحدی شاخص کل بورس

روند یکی در میان بورس ادامه دارد؛ ریزش ۶۴۸۹ واحدی شاخص کل بورس

مهر: ارزش معاملات خرد عدد ۴,۷۹۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۶% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۲,۰۴۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۹۹ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲,۲۷۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۵۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۸۰ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۴۲ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۲۱۳ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۴۷۵ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۶۵ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات ۲۶۱ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه رایانه با ارزش معاملات ۲۴۹ میلیارد تومان (۵.۸ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه قند و شکر با ارزش معاملات ۱۱۲ میلیارد تومان (۴.۲ برابر میانگین هفتگی) و گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات ۱۹ میلیارد تومان (۱.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.