توزیع بیش از ۳۸ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای طی ۱۱ ماه

توزیع بیش از ۳۸ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای طی ۱۱ ماه

مهر: علی محمد حسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۹۸۴ تن انواع کودهای یارانه‌ای تا پایان بهمن ماه امسال با صدور ۱۸ هزار و ۶۲۳ حواله الکترونیکی از طریق ۵۲ شبکه کارگزار خصوصی و تعاونی‌های تحت پوشش در بین ۱۶ شهرستان استان تهران توزیع شده است.
وی ادامه داد: کودهای توزیع شده شامل ۳۲ هزار تن کود ازته ۳ هزار و ۹۴۱ تن فسفاته و ۳ هزار و ۴۳ تن پتاسه بوده که در بین کارگزاران استان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران افزود: هدف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین و توزیع نهاده‌های اصلی و مهم کشاورزی کشور از جمله انواع کودهای یارانه‌ای است و با توجه به شروع کشت بهاره با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درصدد هستیم تا تمام نیازهای کشاورزان استان در زمینه کود را بر اساس سهمیه‌های تعیین شده پاسخگو باشیم.