تعلیق پروانه استاندارد فرآورده ماست در یک واحد تولیدی لبنی

تعلیق پروانه استاندارد فرآورده ماست در یک واحد تولیدی لبنی

مهر: محمدحسین طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران در خصوص تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده ماست یک واحد لبنی در استان تهران گفت: فرآورده ماست این واحد تولیدی به علت عدم اجرای دستورالعمل‌های فنی و اجرایی و عدم توجه به تذکرات اداره‌کل تعلیق شد.

وی با تاکید بر حفظ و استمرار کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در واحدهای دارنده پروانه استاندارد گفت: بازرسی و نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی دارای پروانه با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر اجرای استانداردها با جدیت انجام و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

گفتنی است از ابتدای سال تاکنون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی ۴۸۳ فرآورده در استان به علت عدم اجرای الزامات استاندارد ابطال و شپروانه ۴۰۶ فرآورده تعلیق شد.