صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی مجوزی برای تغییر کاربری نیست

صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی مجوزی برای تغییر کاربری نیست

مهر: صفدر کشاورزی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چهل و ششمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری اراضی سازوکار خودش را دارد و با افرادی که تخلف انجام دهند برخورد می‌شود.

وی درباره صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی اظهار کرد: برای ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه زمین کشاورزی تاکنون سند مالکیت ۶ دانگ صادر شده است.

وی افزود: از نظر تعداد قطعات بیشترین آمار صدور سند متعلق به تهران با ۶۰ هزار و ۲۵ قطعه آذربایجان غربی ۵۷ هزار و ۱۹۶ قطعه و آذربایجان شرقی با ۵۶ هزار و ۳۴۸ قطعه است.

کشاورزی تصریح کرد: از ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار اراضی کشاورزی ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار معادل ۴۷ درصد از این اراضی صاحب سند مالکیت شده‌اند.

وی ادامه داد: به لحاظ مساحت استان یزد و خراسان رضوی هر یک با ۷۲ درصد قم ۶۸ درصد سیستان و بلوچستان ۶۴ درصد خوزستان اصفهان و سمنان هر یک با ۶۳ درصد دارای بیشترین میزان صدور سند مالکیت هستند.

معاون سازمان اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به این که صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی از وظایف مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است از این رو تعامل میان این دستگاه‌ها بر روند کار مؤثر است و در استان‌هایی که تعامل بیشتری وجود داشته رشد صدور سند قابل توجه بوده است.