ریزش ۴۰۷۴ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات سه‌شنبه

ریزش ۴۰۷۴ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات سه‌شنبه

مهر: شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با ریزش ۴۰۷۴ واحدی مواجه شده است. ارزش معاملات خرد عدد ۳,۵۴۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه ۱۶% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۳۲۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهاردهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۲۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی ۱۶۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۷۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۱۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۲۱۷ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۲۶۵ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۲۵۹ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۱۹۶ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.