بورس خونین شد؛ ریزش سخت ۱۶۷۰۰ واحدی بورس/ ۵۶۰ نماد در وضعیت قرمز

بورس خونین شد؛ ریزش سخت ۱۶۷۰۰ واحدی بورس/ ۵۶۰ نماد در وضعیت قرمز

مهر: شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با ریزش سرسخت بیش از ۱۶ هزار واحدی مواجه شد ارزش معاملات خرد در کمترین میزان قرار دارد و با این حال وضعیت بورس به هیچ عنوان خوب نیست.

۵۶۰ نماد بورسی در وضعیت منفی قرار دارند که از میان ۱۰۳ نماد در صف فروش قرار گرفتند تنها ۹۱ نماد در وضعیت مثبت قرار داشتند که از بین آنها تنها ۳۴ نماد در وضعیت صف خرید قرار گرفتند.

با اعلام گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت نیز به هیچ عنوان خوب نبوده و نوعی رخوت و رکود بازار سرمایه را گرفته است.

ارزش معاملات خرد عدد ۳,۶۰۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه ۱۶% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۱۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سیزدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۳۴۸ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۳۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۳۵۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۸۵ میلیارد تومان است که کاهش ۱۱۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۱۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۳۳۷ میلیارد تومان قرار دارد.