سقوط ۲۰ درصدی اقتصاد رژیم صهیونیستی

سقوط ۲۰ درصدی اقتصاد رژیم صهیونیستی

مهر: به نقل از بلومبرگ اداره آمار رژیم صهیونیستی گزارش داد که اقتصاد این رژیم یکی از بدترین عملکردها در تاریخ پیدایش خود را در سه ماهه پایانی سال گذشته به ثبت رسانده است.

دلیل کوچک شدن ۱۹.۴ درصدی اقتصاد صهیونیست‌ها تبعات درگیری نظامی با نیروهای مقاومت فلسطینی در غزه عنوان شده که دلیل آن هم فرخوان‌حجم گسترده نیروهای ذخیره ارتش از یک سو و تخلیه بسیاری از مناطق در سرزمین‌های اشغالی عنوان شده است.

پیش‌تر رویترز و بلومبرگ افت حدود ۱۰ درصدی را برای اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده بودند که رقم واقعی منتشر شده از سوی مراجع رسمی این رژیم ۲ برابر پیش بینی‌های مذکور است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند درگیری با نیروهای فلسطینی از یک سو موجب فراخوان گسترده نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی شد که ۸ درصد نیروی کار این رژیم را درگیر کرد و از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین‌های اقتصادی را فلج کرد.

اتفاقات رخ داده به خاطر جنگ با نیروهای فلسطینی شبیه شیوع ویروس کرونا به اقتصاد صهیونیست‌ها شوک وارد کرد و موجب شد تا شاهد کاهش شدیدی تولید مصرف و خالی شدن مدارس شرکت‌ها و فعالیت‌های ساختمانی در این منطقه باشیم و این حجم اتفاقات ضربه سنگینی به اقتصاد صهیونیست‌ها وارد کرده است.