ظرفیت صادرات کودهای کشاورزی و سموم دفع آفات به کوبا فراهم است

ظرفیت صادرات کودهای کشاورزی و سموم دفع آفات به کوبا فراهم است

مهر: علی علیزاده معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نشست مشترک اعضای هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هیأت توسعه همکاری کشاورزی کشور کوبا و ایران با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه بازرگانی نهاده‌های کشاورزی در محل شرکت اعلام کرد: با توجه به ظرفیت بالای صادرات کود اوره از ایران به سایر کشورها و همچنین رویکرد صادرات‌محور اغلب شرکت‌های تولید کننده کودهای زیستی و آلی فرصت همکاری با بخش کشاورزی کوبا در این زمینه کاملاً فراهم است.

در این نشست مشترک هیأت نمایندگی بخش کشاورزی کوبا متشکل از مسؤولان دولتی و شرکت‌های بازرگانی نهاده‌های کشاورزی کوبا با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی در کشورشان علاقه‌مندی خود را جهت تأمین نیاز به کودهای کشاورزی و سموم دفع آفات نباتی از ایران اعلام و از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دعوت کردند که تا زمینه لازم برای توسعه همکاری دوجانبه در این موضوع را فراهم کنند.

طرف ایرانی نیز ضمن استقبال از پیشنهاد جدی طرف کوبایی به همکاری در زمینه بازرگانی نهاده‌های کشاورزی از نمایندگان بخش بازرگانی کشاورزی کوبا خواست تا با اعلام دقیق نیازهای خود آغاز همکاری دوجانبه را کلید بزند.