خبری از تغییر قیمت نان نیست

خبری از تغییر قیمت نان نیست

مهر: محسن کوشش‌تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: خبری از تغییر قیمت نان نیست و همچنین سعی شده در زنجیره تأمین مشکلی نداشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: برنامه ما تا پایان سال مشخص است سال آینده هم براساس لایحه بودجه و تصمیمات دولت شرایطی فراهم خواهد شد که هم حقوق شهروند به جا دیده شود وهم نانوا از سود منطقی خودش بهره مند شود.