ایران ۹۰ درصد زعفران جهان را تامین می‌کند

ایران ۹۰ درصد زعفران جهان را تامین می‌کند

مهر: علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: زعفران ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز بازارهای خارجی را تأمین می‌کند.

وی افزود: با توجه به مشکلات متعدد صادرات ناشی از بازگشت ارز به سامانه نیما میزان صادرات کاهش و در مقابل قاچاق افزایش یافته است.

این عضو شورای ملی زعفران کشور اظهار کرد: با رفع مشکلات بازگشت ارز قاچاق زعفران دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

حسینی در پایان گفت: تولید کشور دچار مشکل است و نمی‌توانیم به فکر صادرات باشیم.