ریزش ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

ریزش ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

مهر: شاخص کل بورس با ریزش نزدیک به ۱۲ هزار واحدی مواجه شد ارزش معاملات خرد عدد ۴,۳۹۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه ۷% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۸۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۱۱۹ میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۲۵۷ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۷ میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۱۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۱۶۹ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۴۳۹ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات ۴۲۴ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات ۲۸۸ میلیارد تومان (۲.۶ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات ۱۲۰ میلیارد تومان (۳.۱ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات ۲۸۸ میلیارد تومان (۲.۶ برابر میانگین هفتگی) و گروه قند و شکر با ارزش معاملات ۴۴ میلیارد تومان (۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.