اتریش به واردات گاز از روسیه خاتمه می‌دهد

اتریش به واردات گاز از روسیه خاتمه می‌دهد

مهر: اتریش که مدت‌ها به دنبال حفظ روابط نزدیک با روسیه بود اکنون در واکنش به جنگ اوکراین به دنبال خاتمه دادن به وابستگی چند دهه‌ای به گاز مقرون به صرفه مسکو است.

هرچند سران سیاسی مانند لئونور گوسلر وزیر انرژی از حزب سبزها مکرراً اعلام کرده که مسکو دیگر یک شریک قابل اطمینان نیست اما شرکت نفتی دولتی OMV روشن کرده که به خرید گاز از شرکت گازپروم تحت قراردادی که تا سال ۲۰۴۰ معتبر است ادامه می‌دهد.

وزیر انرژی اتریش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: با وجود کاهش اندک حجم کلی واردات سهم روسیه از واردات گاز اتریش از ۷۶ درصد در نوامبر به رکورد ۹۸ درصد در دسامبر افزایش یافت.

گوسلر اظهار کرد: بازار و شرکت‌های انرژی که بخشی از آن هستند مسئولیت خود را برای کاهش وابستگی به گاز روسیه به حد کافی انجام نمی‌دهند. تنوع واردات گاز ما خیلی آهسته پیش می‌رود. وزارتخانه او اندیشکده Wifo را مأمور کرد تا تابستان یک بررسی درباره تأثیر اقتصادی پایان دادن به قرارداد و خطر وابسته ماندن به گاز روسیه انجام دهد. ما باید برای خروج از قراردادهای بلندمدت شرکت OMV آماده شویم.

وزارت انرژی همچنین برنامه‌ریزی کرده تا شرکت‌هایی که گاز در اتریش می‌فروشند را مجبور کند اقدامات مشخصی را برای کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی خود انجام دهند.