صدور ۲۰ هزار و ۶۲۷ شناسه یکتا برای کسب وکار های قدیمی

صدور ۲۰ هزار و ۶۲۷ شناسه یکتا برای کسب وکار های قدیمی

مهر: تا ۲۳ بهمن ۲۰ هزار و ۶۳۷ شناسه یکتا برای پروانه‌های کسب قدیمی از درگاه ملی مجوزها صادر شد.

بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها همه کسبه باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و از ۱۴۰۳ کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانون فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

️کسب و کارها فقط با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی شناسه/کد مجوز و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) می‌توانند به سرعترایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

️با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک کسبه‌ای که مجوز الکترونیک نداشته و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور qr.mojavez.ir نباشد برای دریافت خدمات در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد.