اجرای ۶۱۸ هزار و ۸۹۴ واحد نهضت ملی توسط بنیاد مسکن

اجرای ۶۱۸ هزار و ۸۹۴ واحد نهضت ملی توسط بنیاد مسکن

مهر: غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت آن بنیاد تشریح کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۶۱۸ هزار و ۸۹۴ واحد وارد فاز اجرایی شده است که از این تعداد ۲۲۵ هزار و ۲۷۸ واحد به اتمام رسید و تحویل مردم شد و ۳۹۳ هزار و ۶۱۶ واحد نیز در دست اجراست.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: از مجموع واحدهای تحویل شده به میزان ۲۲۵ هزار و ۲۷۸ واحد ۲۱۱ هزار و ۳۹۲ واحد روستایی و ۱۳ هزار و ۸۸۶ واحد شهری است. از واحدهای در دست اجرا به تعداد ۳۹۳ هزار و ۶۱۶ واحد ۱۶۵ هزار و ۷۵۴ واحد روستایی و ۱۹۶ هزار و ۶۵۷ واحد شهری است.