بدهی عمومی آمریکا سال آینده از تولید ناخالص بیشتر می‌شود

بدهی عمومی آمریکا سال آینده از تولید ناخالص بیشتر می‌شود

مهر: به نقل از راشاتودی دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بدهی عمومی این کشور در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۰۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.

این دفتر در گزارش خود که اخیراً منتشر شده اعلام کرده که بدهی مردم آمریکا طی ده سال آینده روندی افزایشی را طی می‌کند و به اوج خود خواهد رسید.

دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده مجموع بدهی عمومی مردم آمریکا در پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۲۶.۲ درصد بوده که برابر با ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم برای سال ۲۰۲۴ به ۹۹ درصد و برای سال آینده هم به ۱۰۱ درصد خواهد رسید.

پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که بدهی عمومی مردم آمریکا برای سال ۲۰۲۸ به ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و برای سال ۲۰۳۴ به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که ۲.۵ برابر متوسط ۵۰ سال گذشته است.

دفتر بودجه کنگره آمریکا دلیل افزایش بدهی عمومی این کشور را بالا رفتن کسری بودجه عنوان کرده است. پیش بینی می‌شود کسری بودجه آمریکا برای سال جاری به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یابد که معادل ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.