قیمت انواع حبوبات غیر شرکتی در بازار

قیمت انواع حبوبات غیر شرکتی در بازار

مهر: حبوبات غیر شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار با این قیمت‌ها عرضه می‌شود:

یک کیلو گرم ارزن با پوست درجه یک ۲۸ و درجه دو ۲۵ جو پوست کنده درجه یک ۲۶ و درجه دو ۲۳ جو دو سر درجه یک ۶۷ و درجه دو ۵۷ جو بلغور درجه یک ۲۶ و درجه دو ۲۳ دال عدس درجه یک ۴۹ و درجه دو ۴۵ ذرت خشک وارداتی درجه یک ۶۰ و درجه دو ۵۴ زرشک پلویی درجه یک ۱۵۷ و درجه دو ۱۳۷ سویا درجه یک ۵۹ و درجه دو ۵۴ عدس درشت درجه یک ۶۰ و درجه دو ۵۴ عدس ریز درجه یک ۷۰ و درجه دو ۶۰ گندم با پوست درجه یک ۲۰ و درجه دو ۱۸ گندم بلغور درجه یک ۲۸ و درجه دو ۲۵ گندم پوست کنده درجه یک ۲۷ و درجه دو ۲۴ لپه باقلا زرد درجه یک ۶۴ و درجه دو ۵۵ لپه درشت درجه یک ۴۵ و درجه دو ۴۱ لپه ریز درجه یک ۵۹ و درجه دو ۵۴ لوبیا چشم بلبلی درجه یک ۷۱ و درجه دو ۶۳ لوبیا چیتی درجه یک ۷۷ و درجه دو ۶۹ لوبیا عروس درجه یک ۷۹ و درجه دو ۷۱ لوبیا قرمز جگری قمی و مشکی درجه یک ۷۳ و درجه دو ۶۶ لوبیا کشاورزی درجه یک ۷۹ و درجه دو ۷۱ لیمو عمانی درجه یک ۱۲۵ و درجه دو ۱۱۰ نخود درجه یک ۵۶ و درجه دو ۵۰ نخود و لوبیا درجه یک ۶۶ و درجه دو ۵۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه و به فروش می‌رسد.