رشد ۸۳۰ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات چهارشنبه

رشد ۸۳۰ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات چهارشنبه

مهر: در ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۲,۰۱۲ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه ۲۲% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۳۰۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۱۵۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۷۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۸۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۴۰۵ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۰۵ میلیارد تومان افزایش داشته است.
این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۱۲۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۴۵۲ میلیارد تومان قرار دارد.

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۳۰۳ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۱۹۳ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) و کانه‌های فلزی با ارزش معاملات ۱۱۶ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.