رشد ۳۳ برابری تولید برق نیروگاه‌های حرارتی پس از انقلاب اسلامی

رشد ۳۳ برابری تولید برق نیروگاه‌های حرارتی پس از انقلاب اسلامی

مهر: به نقل از وزارت نیرو ناصر اسکندری افزود: نیروگاه‌های حرارتی کشور در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم با تولید ۸۳۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی نقش مهمی در تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور بر عهده داشته‌اند.

وی ادامه داد: طی این مدت در کنار ساخت واحدهای جدید نیروگاهی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان توان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی موجود از طریق افزایش توان عملی و نامی نیروگاه‌های گازی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری بالغ بر دو هزار مگاوات افزایش یافته است.

اسکندری اضافه کرد: در کنار بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تعمیرات به موقع و باکیفیت واحدهای موجود نیز برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا در طول دولت سیزدهم به منظور افزایش آمادگی واحدهای تولید برق حرارتی در دوره اوج بار بیش از ۲۴۵ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شده است. همین امر موجب شده است که در این بازه زمانی شاهد آمادگی حداکثری نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان باشیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: از سوی دیگر انجام مناسب این اقدامات موجب شده است تا ضریب آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشورمان به ۹۹ درصد افزایش یابد. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در آمارهای جهانی حدود ۹۵ درصد است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر ۶۲۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۴۱ نیروگاه وظیفه تولید ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و میزان تولید انرژی سالانه این واحدها نیز با رشد ۳۳ برابری نسبت به ابتدای انقلاب به ۳۳۸ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.