ریزش ۱۲۱۷ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات سه‌شنبه ۱۷ بهمن

ریزش ۱۲۱۷ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات سه‌شنبه ۱۷ بهمن

مهر: شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با ریزش ۱۲۱۷ واحدی مواجه شد ارزش معاملات خرد عدد ۳,۷۷۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۶% و نسبت به میانگین ماهانه ۲۶% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۶۰۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۱۹۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۱۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۱۰۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۸۳ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۵ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۱۰۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۳۷۲ میلیارد تومان قرار دارد.