جایگزینی دانه سویا به‌جای کنجاله در لیست تهاتر نفت + نامه

جایگزینی دانه سویا به‌جای کنجاله در لیست تهاتر نفت + نامه

مهر: انجمن غلات ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با توجه به مشکلات ارزی و تأخیر در تخصیص و انتقال ارز کالاهای اساسی و هشدار توقف تولید در صنعت روغن کشی قرار گرفتن دانه سویا در لیست تهاتر نفت را پیشنهاد داد. در این نامه خطاب به محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی آمده است:

«با توجه به مشکلات ارزی و تأخیر در تخصیص و انتقال ارز کالاهای اساسی مسیر تهاتر نفت با کالاهای اساسی که اخیراً با درایت دولت در حال انجام است تأثیر مثبتی در روند تأمین کالاهای اساسی به کشور به‌وجود آورده است.»

در ادامه آمده است: «همانطور که مستحضرید در سال‌های گذشته در جهت رونق تولید کارخانجات روغن کشی با بیش از ۵ میلیون تن ظرفیت دولت تعرفه‌های حمایتی برای تولیدات این کارخانجات برای واردات روغن خام در نظر گرفته بود و حذف این تعرفه‌ها در دولت جدید و همچنین عدم تخصیص به‌موقع ارز به دانه‌های روغنی به عنوان ماده اولیه این کارخانجات چرخه تولید کنجاله در کشور را دچار تزلزل نموده است و مکاتبه اخیر حضرتعالی که پیشنهاد به تخصیص ارز تهاتری با اولویت کنجاله داده بودید و دستور معاون اول محترم رئیس جمهور که صرفاً تهاتر نفت فقط با کنجاله انجام گردد تأثیر مؤثری بر کاهش تولید کنجاله داخلی داشته است که نهایتاً باعث توقف تولید در صنعت روغن کشی خواهد شد.»

در ادامه پیشنهاد شده که در جهت حمایت از تولید داخل و کارخانجات روغن کشی دستور داده شود دانه سویا در لیست تهاتر نفت قرار گیرد تا انشاالله موجب افزایش اشتغال و بالندگی صنعت گردد.»

جایگزینی دانه سویا به‌جای کنجاله در لیست تهاتر نفت + نامه