تولید قراردادی ۶ میلیون راس دام در عشایر کشور

تولید قراردادی ۶ میلیون راس دام در عشایر کشور

مهر: ۲۹۴ پروژه با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار در دهه‌فجر در مناطق عشایری سراسر کشور افتتاح می‌شود.

این پروژه‌ها عمدتاً در حوزه تأمین آب و راه بوده و ۲۰ هزار خانوار عشایری با جمعیت بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر از منافع آنها منتفع می‌شوند.

شایان نادری رئیس سازمان امور عشایر ایران در مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر با اشاره به طرح تولید قراردادی دام عشایر گفت: طی ۲ تا ۳ سال می‌توان تا ۶ میلیون رأس دام عشایر را وارد چرخه تولید قراردادی کرد.

وی افزود: این طرح با همکاری ۴ جانبه سازمان امور عشایر ایران شرکت پشتیبانی امور دام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و تعاونی‌های عشایری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در اجرای تولید قراردادی باید طبق دستورالعمل ابلاغی طرح را پیش برد و نقش و توانمندی عشایر در تأمین امنیت غذایی کشور سازنده است.