ثبت درخواست صدور فقط از درگاه ملی مجوز

ثبت درخواست صدور فقط از درگاه ملی مجوز

مهر: دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در بخشنامه‌ای با اعلام خبر فوق به همه مراجع صدور مجوز تا ۲۰ بهمن ماه مهلت داده است تا شرایط بارگذاری شده در این درگاه بابت تمدید اصلاح توسعه و انتقال مجوزهایشان را بررسی کنند و نقایص احتمالی را به‌همراه مستندات مربوطه تا قبل‌از ۲۰ بهمن‌ماه به آن دبیرخانه اعلام کنند تا اصلاح شود.

این دبیرخانه تاکید کرده از ابتدای اسفند ۱۴۰۲ ثبت‌نام خارج از درگاه که تاکنون بابت تمدید مجوزها مجاز شمرده می‌شد غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود و همه درهای باز درگاه‌های تخصصی صدور مجوز بابت ثبت‌نام تمدید مجوز هم باید بسته شوند.

درگاه ملی مجوزها تا پیش از این فقط خدمت صدور مجوزها را انجام می‌داد و مراجع صدور مجوز اجازه داشتند از متقاضیان تمدید و اصلاح مجوزها مستقیم و حضوری ثبت نام به عمل آورند. بر اساس ابلاغیه جدید دبیرخانه هیأت مقررات زدایی با تکمیل درگاه ملی مجوزها برای تمدید اصلاح و انتقال در همه مجوزها از مسیر این درگاه اجازه همه مراجع صدور مجوز برای ثبت نام حضوری و خارج از درگاه ملی بابت تمدید مجوزها از ابتدای اسفند منتفی خواهد شد.