کاهش ۶۲ درصدی واردات چای

کاهش ۶۲ درصدی واردات چای

مهر: میزان واردات چای در ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش یافت. هند بزرگترین صادرکننده چای به ایران با حدود ۵۲.۶ درصد از کل واردات بوده است.

بر اساس آمار گمرک سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار تن چای وارد شد در حالی که نیاز سالانه بازار بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تن برآورد می‌شود. امسال با توجه به بارش مناسب ۳۴ هزار و ۵۳۵ تن چای در کشور تولید و در ۸ ماهه نخست سال بیش از ۲۸ هزار تن چای وارد شد.