ریزش ۱۰۹۰۱ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات یکشنبه

ریزش ۱۰۹۰۱ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات یکشنبه

مهر: ارزش معاملات خرد عدد ۴,۵۹۲ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی ۷% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۲% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۲۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۱۴۰ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۰۳۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۲۲۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۹۷ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۱۸۴ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۶۸۴ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۳۹۹ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۳۰۵ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.