پرداخت بالغ بر ۸۷ هزار فقره وام ازدواج در بانک تجارت

پرداخت بالغ بر ۸۷ هزار فقره وام ازدواج در بانک تجارت

مهر: به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت این بانک در دهمین ماه از سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۷۵۱ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرد و مجموع پرداختی‌ها در این سرفصل از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه را به ۸۷ هزار و ۴۵۵ فقره رساند.

بانک تجارت همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از فرزندآوری در دی‌ماه سال جاری تعداد ۱۰۲۴۶ فقره تسهیلات پرداخت کرد و به این ترتیب تعداد پرداختی‌ها در این بخش تا پایان دی‌ماه به ۷۰ هزار و ۸۶۹ فقره بالغ شد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۷۴ نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج و ۵۰ هزار و ۲۰۶ نفر از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که با تکمیل مدارک مورد نیاز به نوبت وام خود را دریافت خواهند کرد