رشد ۳۸۰۹ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۳۸۰۹ واحدی شاخص کل بورس

مهر: شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با رشد ۳۸۰۹ واحدی مواجه شد بازار امروز متعادل بود و بسیاری از نمادها در وضعیت مثبت قرار داشتند ارزش معاملات خرد عدد ۴,۷۶۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی ۶% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۲۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۱۳۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۷۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم ۶۹۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۱ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۱۸۵ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۱۲۰ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۵۶ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵۰ میلیارد تومان (۰.۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات ۶ میلیارد تومان (۰.۵ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات ۱۴ میلیارد تومان (۰.۵ برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات ۴۵ میلیارد تومان (۰.۳ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.