رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری

رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری

مهر: سیدکمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آمار موجود در وزارت راه و شهرسازی در ۱۰ ماه نخست امسال مجموعاً ۱۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۱۰ ماه ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۸ میلیون و ۵۶۱ هزار تن افزایش ۸۸.۵ و ۲۵.۲ درصدی را نسبت به ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقم زده‌است.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور افزود: از مجموع عملکرد فوق سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به‌ترتیب برابر با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون و ۲۶۱ هزار تن است که در بخش‌های جاده‌ای و ریلی به‌ترتیب رشد ۴۶ درصدی و یک درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل محقق شده‌است.

رشد ۱۲.۱ درصدی ترانزیت ریلی طی ۱۲ ماه

هادیان‌فر ادامه‌داد: در دی امسال و با تداوم رشد جهش‌گونه ترانزیت ماهانه در سال جاری عملکرد یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۱۳۸ تن حاصل شده که بدین ترتیب رشد نقطه به نقطه ۸۷ درصدی نسبت به دی سال قبل ثبت شده‌است. در این ماه ترانزیت جاده‌ای کالاهای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۶۱۵ هزار و ۸۱۹ تن و ۸۲۳ هزار و ۳۱۹ تن افزایش ۳۷۴ درصدی و ۴۲.۱ درصدی را نسبت به دی سال‌گذشته داشته و ترانزیت ریلی مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی با عملکرد ۱۶۷ هزار تن رشد ۱۲.۱ درصدی داشته است.

به گفته هادیان‌فر در دی سال جاری به‌ترتیب افزایش ۱۹۳ درصدی و ۴۱ درصدی ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال گذشته و همچنین؛ به‌ترتیب افزایش ۸۵ درصدی و ۲۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای و ریلی در این ماه نسبت به میانگین کل عملکرد مشابه ماهانه ۱۲ ماهه سال‌گذشته محقق شده‌است.