گلخانه‌ها سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند

گلخانه‌ها سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند

مهر: به نقل از صدا و سیما از حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد گلخانه‌ای مشترک شرکت گاز استان تهران حدود ۳ هزار و ۳۰۰ گلخانه فعال هستند و حدود ۴ درصد واحدهای مسکونی استان تهران گاز مصرف می‌کنند.

بنابراین گزارش گلخانه‌ها از جمله واحدهای صنعتی هستند که سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند. برای گرم کردن محیط گلخانه‌ها از سه نوع سیستم گرمایشی فر مشعل و حرارت مرکزی استفاده می‌شود که نوع گرمایشی فر بیشترین هدر رفت انرژی را دارد.

مجموع گلخانه‌های فعال در پایتخت روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کنند این در حالی است که گلخانه‌هایی که برای گرم کردن محیط از مشعل و حرارت مرکزی استفاده می‌کنند در مصرف گاز تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی دارند.