۹۵ درصد کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی داخلی سازی شد

۹۵ درصد کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی داخلی سازی شد

مهر: به نقل از وزارت نفت مرتضی شاهمیرزایی در پنجمین نشست شورای عالی مسؤولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در مناطق صنعت پتروشیمی منجر به تقویت ارتباط میان صنعت و جوامع پیرامونی می‌شود.

وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که ظرفیت صنعت پتروشیمی با تلاش متخصصان خود به بیش از ۹۲ میلیون تن رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افق صنعت پتروشیمی ایران را امیدبخش دانست و تصریح کرد: امروز طراحی اجرا پیش راه‌اندازی راه‌اندازی و تعمیرات در مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی با تکیه بر توان داخلی و از طریق تأمین‌کنندگان و سازندگان ایرانی انجام می‌شود و از وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز شده‌ایم.

شاهمیرزایی با اشاره به بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی گفت: با تلاش و همت پژوهشگران و کارشناسان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت‌های همکار ۹۵ درصد کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی داخلی سازی شده و از نظر وزنی این رقم به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به دیپلماسی صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم افزود: فرصت بسیار مطلوبی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و همسو به وجود آمده و روابط با این کشورها در ابعاد مختلف در حال گسترش است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه جمع‌آوری گازهای همراه و خاموشی مشعل‌های صنعت پتروشیمی را از مهمترین راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواند و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در کمتر از سه سال همه مشعل‌های صنعت پتروشیمی خاموش می‌شوند و این هدف با همکاری هلدینگ‌های پتروشیمی به‌منظور صیانت از محیط زیست و تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی محقق می‌شود.

شاهمیرزایی با اشاره به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر گفت: پتروشیمی‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم به سمت تولید محصول نهایی در مسیر زنجیره حرکت کنند.