انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

مهر: محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی سیداحمد فراغت را به عنوان عضو موظف هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر به مدت ۲ سال منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضای هیأت مدیره در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله موفق و موید باشید.