توافق ایران و ترکیه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر

توافق ایران و ترکیه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر

مهر: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران (ساتبا) اعلام کرد تفاهم نامه همکاری دفتر امور بین الملل ساتبا با شرکت EFOR ترکیه با هدف همکاری برای برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی حوزه انرژی‌های تجدید پذیر امضا شد.