۴۵ درصد از اراضی کشور دارای سند شد

۴۵ درصد از اراضی کشور دارای سند شد

مهر: رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه رفع تداخلات پرونده‌های قضائی بسیاری را در حوزه زمین کاهش می‌دهد گفت: استان یزد پیشرو رفع تداخلات بوده و توانسته نزدیک به ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان را رفع تداخل کند و این فعالیت را به اتمام برساند.

وی افزود: تاکنون ۶۵ درصد اراضی کشور رفع تداخلات شده که ۴۵ درصد آن در دولت سیزدهم انجام شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه تاکنون نیز ۴۵ درصد اراضی کشور سنددار شده است یادآور شد: در این زمینه استان یزد با ۷۱ درصد پیشرفت کار پیشرو است.