تنوع بی شمار حساب‌های بانکی؛ منجر به فرار مالیاتی می‌شود

تنوع بی شمار حساب‌های بانکی؛ منجر به فرار مالیاتی می‌شود

مهر: مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: هر مودی مالیاتی شماره حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند؛ این شماره حساب متصل به کارتخوان فرد و پرونده مالیاتی وی است؛ وجوه واریز شده به این حساب مبنای دریافت مالیات است.

وی افزود: عده‌ای برای فرار مالیاتی درخواست کارت به کارت کردن وجوه به سایر حساب‌های بانکی به غیر از حساب بانکی تجاری خود را دارند.

موحدی گفت: عده‌ای برای فرار مالیاتی از دستگاه‌های پُزی که برای مشاغلی که مشمول مالیات کمتری می‌شود برای رستوران و یا طلا فروشی خود استفاده هستند و به دنبال فرار مالیاتی هستند. هدف ما شناسایی افرادی است که فرار مالیاتی دارند.

وی تاکید کرد: تنوع بی شمار حساب‌های بانکی افراد محل اشکال است؛ زیرا قابلیت نظارت بر حساب‌های مالی افراد امکان پذیر نیست اگر این قابلیت نظارت وجود داشته باشد ارائه حساب‌های مختلف برای دریافت مالیات مشکلی ایجاد نمی‌کند