ثبت رکورد تازه مصرف گاز در بخش خانگی از ابتدای سال

ثبت رکورد تازه مصرف گاز در بخش خانگی از ابتدای سال

مهر: به نقل از شرکت ملی گاز ایران سعید عقلی اظهار کرد: مصرف گاز در بخش خانگی تجاری و صنایع غیر عمده روز یکشنبه (هشتم بهمن‌ماه) برای نخستین بار از ابتدای امسال به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز یعنی معادل ۷۰ درصد کل گاز تولیدی کشور رسید که نشان از روند افزایشی مصرف گاز در بخش خانگی به‌دلیل افزایش سرما در بیشتر استان‌های کشور دارد.

وی شرط عبوری آرام از زمستان پیش‌رو را مدیریت مصرف گاز در همه بخش‌ها دانست و افزود: از آن‌جا که مصارف بخش خانگی تجاری و صنایع غیر عمده بیش از ۷۰ درصد از گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به خود اختصاص داده از همه هم‌وطنان می‌خواهیم تا با مدیریت مصرف انرژی از طریق استفاده از تجهیزات گرمایشی با بازده بالا رعایت دمای مناسب محیط و جلوگیری از هدر رفتن انرژی به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری به حفظ جریان پایدار گاز در همه بخش‌ها در اقصی نقاط کشور کمک کنند.