استاندارد ملی آرد تجدیدنظر شد

استاندارد ملی آرد تجدیدنظر شد

مهر: سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: با هدف افزایش کیفیت در نان‌های چهارگانه بازنگری استانداردهای ملی سلامت محور مرتبط با زنجیره گندم آرد و نان را که به عنوان قوت غالب مردم در سفره هر ایرانی دارای حرمت و کرامت است در دستور کار قرار دارد.

در همین راستا با تشکیل کمیته ملی ارتقای کیفیت زنجیره ارزش گندم آرد و نان و برگزاری جلسات متعدد با متخصصان و فعالان این حوزه بازنگری استانداردهای ملی گندم آرد و نان را با جدیت دنبال کرد.

بر همین اساس استاندارد ملی آرد به شماره ۱۰۳ برای کاهش سبوس گیری از گندم تجدیدنظر شد و علاوه بر تعریف آرد کامل برای تولید باکیفیت مشخصات کیفی و ماهیتی دانه گندم از محوری‌ترین تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در بازنگری استاندارد مذکور بود.

لازم به ذکر است آبان امسال تجدید نظر «آرد گندم – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» و نیز «نان مسطح – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری کمیسیون‌های مربوط (هر هفته دو کمیسیون) و در نهایت در دی ماه ۱۴۰۲ به چاپ و بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۱ استانداردهای آئین کار نان‌های سنتی لواش تافتون بربری و سنگک به شماره‌های ۵۸۰۹ ۲۵۰۸ ۵۸۱۰ و ۶۹۴۳ با رویکرد استفاده از آرد کامل و افزایش میزان سبوس نان تجدید نظر و چاپ شدند.