زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد

زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد

مهر: گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع خروج زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۲/۴۴۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۹۳۱۸۱ ت ۶۱۷۲۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می‌دارد مطابق صراحت مصوبه مذکور زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۹۷ / ۶۱۳۶۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف گردیده است.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد

بنابر این گزارش هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۶۱۳۶۵ (زعفران) حذف شود.