بار مالی مصوبات مجلس بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است

بار مالی مصوبات مجلس بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است

مهر: روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «در توضیح برخی ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به عنوان «ام‌الخبائث» مسائل کشور دامن بزند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «خاطرنشان می‌نماید: سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازی‌های بودجه‌ای از مجاری قانونی مربوط با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»