پیام پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره از دید سخنگوی دولت

پیام پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره از دید سخنگوی دولت

ایسنا: علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:  «یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم با پرتاب سه ماهواره ایرانی مهدا، کیهان۲ و هاتف۱ با ماهواره‌بر سیمرغ،‌ یک‌ پیام مهم داشت ؛ «ما می‌توانیم» امروز اثبات شده هرجا به توانمندی جوان نخبه ایرانی اعتماد کردیم، موفقیت حاصل شده است، تا باد چنین بادا. این موفقیت مبارک ملت بزرگ ایران»