یک انتصاب جدید در مجمع ملی کشاورزان

یک انتصاب جدید در مجمع ملی کشاورزان

مهر: در جلسه دی ماه سال جاری شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان چشم‌انداز و راهبردهای مجمع ملی کشاورزان به بحث و بررسی گذاشته شد و دفاع مستدل هدف‌مند و قاطع از حقوق حقه اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و توانمندسازی بخش کشاورزی کشور در دستور اولویت‌های اصلی این مجمع قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در اجرای اساسنامه عضویت تمام کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در مجمع ملی کشاورزان رایگان باشد.

در ادامه با اجماع اعضای شورای مرکزی مسعود اسدی به عنوان قائم مقام و سخنگوی مجمع ملی کشاورزان انتخاب شد.