تسهیل تجارت با عراق با صدور گواهی مبدا به زبان عربی

تسهیل تجارت با عراق با صدور گواهی مبدا به زبان عربی

مهر: طبق اعلام مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با هدف تسهیل شرایط و بهبود تعاملات تجاری مابین ایران و عراق و با توجه به درخواست‌های مکرر تجار و مقامات کشور عراق جهت صدور گواهی مبدا به زبان عربی و رفع نگرانی آنها در خصوص احتمال جعل گواهی امکان صدور شهادت منشأ (گواهی مبدأ عربی) با تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران فراهم شده است.

صدور شهادت منشأ (گواهی مبدأ عربی) با اقدامات مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران جهت طراحی و پیاده‌سازی این طرح با ثبت QR-Code و اعتبارسنجی آن در سامانه کارت بازرگانی هوشمند از ۲ بهمن سال جاری فعال شده است.